Χρήσιμα Άρθρα

Χρήσιμες Πληροφορίες για τις Μπαταρίες Λιθίου

Μετά από παράκληση από αρκετούς πελάτες μας, η ομάδα του Airsoft Center αποφάσισε για την ευκολία και καλύτερη πληροφόρησή σας να συντάξει ένα κείμενο με οδηγίες για την καλύτερη αι ασφαλέστερη χρήση των μπαταριών Πολυμερών Λιθίου (LiPo).