Προστασία προσωπικών δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι η γνωστοποίηση από πλευράς των χρηστών προσωπικών στοιχείων (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας κλπ.). Το www.airsoftcenter.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις θεωρεί τα προσωπικά σας στοιχεία απόρρητα και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας χρήση. Το www.airsoftcenter.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την εταιρεία συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν ή για λόγους επικοινωνίας, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους της εταιρείας. Επίσης οι χρήστες μπορούν οποτεδήποτε να προβούν εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει ή και να περιορίσουν ή ακυρώσουν τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.